milan-kadavy-restaurator-promo1 milan-kadavy-restaurator-promo2 milan-kadavy-restaurator-promo3 milan-kadavy-restaurator-promo4

Biografie

Akademický malíř Milan Kadavý

  • narozen 29. dubna 1956
  • 1971-74 učební obor truhlář
  • 1974-78 Střední umělecko průmyslová škola v Praze - obor užitá malba v architektuře a scénografii
  • 1978-80 vojenská presenční služba
  • 1980-81 Ústředí uměleckých řemeslel - mozaikářská huť
  • 1981-87 studium na Akademii výtvarných umění v Praze - obor restaurování výtvarných děl - prof.R.Ondráček, prof.J.Toroň
  • oprávnění Ministerstva kultury č.6267/91 pro restaurování - malířská umělecká díla, polychromovaná sochařská díla a sgrafita
  • 23 let praxe v oboru
  • manželka Alena Kadavá Grendysová - restaurátorka historických textilií

Ukázky prací

Prohlédněte si v galerii restaurovaných děl průřez prací z různých oborů restaurování.

Objednávka

Máte zájem o některou z nabízených služeb či prací? V sekci kontakt jsou veškeré informace o možnostech a postupu objednávky.

Aktuality

Galerie Karlov, Benešov, Vás zve ve čtvrtek 10.4.2014 od 17:00, na výstavu "Obrazy a ilustrace" Aleny Kadavé Grendisové. Pozvánku můžete otevřít zde.