milan-kadavy-restaurator-promo1 milan-kadavy-restaurator-promo2 milan-kadavy-restaurator-promo3 milan-kadavy-restaurator-promo4

Akademický malíř Milan Kadavý

  • Absolvent akademie výtvarných umění, obor "Restaurování výtvarných děl"

  • Držitel oprávnění č. 6267/91 Ministerstva kultury pro „Restaurování malířská, umělecká díla, polychromovaná sochařská díla a sgrafita.

  • Více než 23 let praxe v oboru a mnoho úspěšně restaurovaných děl, která by jinak upadla v zapomnění nebo byla nenávratně ztracena či definitivně zničena

Ukázky prací

Prohlédněte si v galerii restaurovaných děl průřez prací z různých oborů restaurování.

Objednávka

Máte zájem o některou z nabízených služeb či prací? V sekci kontakt jsou veškeré informace o možnostech a postupu objednávky.

Aktuality

Galerie Karlov, Benešov, Vás zve ve čtvrtek 10.4.2014 od 17:00, na výstavu "Obrazy a ilustrace" Aleny Kadavé Grendisové. Pozvánku můžete otevřít zde.